top of page
_DSC9309.jpg

PASTORAAT

  • als je teleurgesteld bent in de kerk, in christenen en/of in God

  • wanneer je kampt met boosheid richting mensen of God zelf, terwijl je geleerd hebt dat dit niet mag

  • als je last hebt van angsten, verdriet of somberheid, terwijl je vindt dat je dankbaar zou moeten zijn

  • wanneer je je voelt falen als christen en hierdoor onzeker wordt over wat God van je denkt 

  • houden van je naaste regelmatig een onmogelijke opgave lijkt, laat staan houden van jezelf 

  • wanneer je moeite hebt op God te vertrouwen en je daar schuldig over voelt

  • geloven in een liefdevolle God voor jou lastig is, omdat je er zo weinig van ziet en ervaart

  • als je kampt met geheimen, gedachten of gedrag waar je je slecht over voelt en bang bent voor veroordeling

Er is hier een plek voor jou!

Wanneer je christen bent, kunnen moeilijkheden in je leven nogal eens vragen en gevoelens oproepen richting God. Misschien worstel je met teleurstelling, boosheid, angst of verdriet. Misschien geloof je wel in God, maar voel je er zo weinig van in je leven en zou je graag meer van Hem willen ervaren. Ook kan het zijn dat je pijn hebt opgelopen in contact met andere gelovigen of met de kerk, waardoor je het vertrouwen in God en/of mensen bent kwijtgeraakt. Moeiten in je relatie met God linken vaak aan soortgelijke problemen in je relaties met mensen. Daarom kun je juist in contact met mij en/of groepsgenoten, leren over wat jou blokkeert, waar jouw pijn zit en wat je daar vervolgens mee kunt doen. Zowel richting jezelf als richting de a(A)nder. Ik geloof dat God niet alleen door de bijbel, maar ook door mensen heen naar ons toe wil komen. Hij laat zich zien in de ogen van de ander, laat zich voelen in een arm om je schouder en laat zich horen door woorden van waarheid, bemoediging en bevestiging. Dit betekent dat pastoraat niet (alleen maar) bestaat uit bijbellezen en bidden of dat het de hele tijd letterlijk over God moet gaan. Integendeel. We gaan gewoon menselijk contact aan waarin jij de ruimte krijgt om met je moeiten, je vragen en je gevoelens te komen. Geen hocus pocus, geen feel-good praatjes of lastige emoties 'wegbidden', maar samen - met de voeten op de grond, in de nuchterheid van het gewone leven - het contact aangaan en onderweg zijn. 

_DSC9610.jpg

"Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

(Mat 18:20)

bottom of page